El Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística valida les línies de treball del 2022, que assenyalen les actuacions estratègiques

Serveis Centrals

CPNL > Organització > Ple

El Ple també ratifica la Memòria del 2021, que apunta a un retorn a les dades d'abans de la pandèmia

El Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), celebrat el 26 de juliol en format virtual, ha ratificat les línies de treball del 2022. Les propostes s'engloben en tres eixos clau: l'ensenyament i la igualtat d'oportunitats, l'ús interpersonal i la cohesió social i l'ús professional, la disponibilitat i l'oferta en català. Durant la sessió plenària s'ha presentat el tancament auditat de l'exercici 2021, el pressupost del 2022, les bases d'execució i el pla d'actuació i la Memòria del CPNL del 2021.

Acostar la llengua a la ciutadania

Les línies de treball del 2022 preveuen un nou enfocament respecte a la darrera trajectòria del CPNL, amb una nova estructuració en tres eixos estratègics i amb uns programes d'actuació concrets que persegueixen els objectius fundacionals del CPNL.

El primer objectiu és facilitar a la ciutadania l'aprenentatge de la llengua i, per tant, donar-li la possibilitat d'adquirir la competència comunicativa necessària per poder-se relacionar en català amb el seu entorn social i professional. Per assolir-ho, es potencia la presencialitat dels nivells inicials i bàsics i s'ofereixen més cursos de l'Ep! Escolta i Parla. També s'incrementarà l'oferta de cursos del nivell C2, pensant en els docents que el tenen com a requeriment.

Pel que fa a la cohesió social, el CPNL vol continuar apostant pel Voluntariat per la llengua (VxL) com a element integrador. Per això, el principal objectiu d'enguany és augmentar el nombre de parelles i entitats que hi col·laboren. A més, es potenciaran les sessions de sensibilització, especialment a les aules. També es vol aprofundir en l'aprenentatge de la llengua en contextos reals i no formals per facilitar el vincle de la persona amb la societat i potenciar l'interès per utilitzar la llengua.

El darrer eix se centra en l'ús professional i la disponibilitat. El Consorci posa a disposició de cada sector diversos serveis per promoure l'ús i la qualitat de la llengua. Per fer-ho, desplega els plans Ofercat per augmentar l'ús del català amb clients i, a més, incrementar la presència de la llengua en sectors professionals. Finalment, les línies de treball del 2022 també mantindran l'aposta per l'oferta d'oci en català a través del joc i la difusió de cinema en la llengua catalana, a part de fer créixer la qualitat d'un element clau del Consorci com és el Servei d'Assessorament Lingüístic.

Una Memòria amb més cursos, inscripcions i activitats

El Ple ha ratificat la Memòria del CPNL de 2021, que inclou dades que tendeixen a un retorn a la normalitat anterior de la pandèmia. En línies generals, durant el 2021 l'activitat ha augmentat respecte a l'any anterior. El document exposa com s'ha combinat la virtualitat amb la represa de la presencialitat.

En una de les principals activitats del CPNL, els cursos de català, la modalitat virtual ha representat un 79 % de tots els cursos durant el 2021. El motiu principal d'aquest augment han estat les restriccions sanitàries. En total, s'han impartit 4.360 cursos de català.

La presencialitat s'ha centrat, especialment, en els nivells inicials i bàsics, amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge, ja que es tracta de cursos en què el nivell de català dels alumnes és més baix o fan el primer contacte amb la llengua. D'aquesta manera, en un context sanitari complex, el CPNL ha volgut mantenir l'aposta per la cohesió social i per ajudar a totes aquelles persones que tenen més dificultats amb la llengua.

La Memòria també destaca un augment notable en les inscripcions. El 2021 s'ha arribat a les 74.825. Aquesta dada s'apropa a les 89.000 matrícules registrades el 2019, l'últim any sense restriccions sanitàries. La procedència dels alumnes ha estat en un 77,6 % nascuts a l'estranger, un 11,7 % a la resta de l'Estat espanyol i un 10,7 % a Catalunya.

Pel que fa al VxL, el nombre de parelles formades ha arribat a les 7.351, un nombre lleugerament superior al del 2020. També s'ha registrat enguany un màxim històric en el format virtual, que ha arribat al 74,6 %. El camp que ha augmentat notablement ha estat el de les activitats del VxL, ja que han estat un total de 1.179 i han registrat 24.255 participants.

Creixen les sessions de sensibilització

La Memòria de 2021 també destaca el creixement de les sessions de sensibilització, que s'han gairebé triplicat respecte al 2020. Es tracta de formacions que incideixen en l'actitud positiva i la reflexió sobre els hàbits lingüístics respecte al català. En total, es van fer 103 sessions que van reunir 1.549 participants. A més, com a novetat del 2021, també s'han començat a impartir cursos de 6 hores a docents d'escoles i instituts.

Pel que fa a Ofercat, al llarg del 2021 s'han desenvolupat 28 plans amb la intenció de potenciar l'ús del català a establiments comercials. Vinculat amb aquest objectiu, també s'ha engegat 'Comerços aprenents'. Es tracta d'un projecte que ofereix al comerç local una formació essencial en llengua catalana per a les persones que fan atenció al públic i parlen molt poc en català. A causa dels horaris laborals, aquestes persones no poden assistir a un curs general de català i, per això, els tècnics de normalització lingüística es desplacen a la botiga per oferir-los aquestes sessions formatives

El CPNL creix a Internet

Tal com recull la Memòria, el 2021 ha estat un any positiu i de creixement pel CPNL pel que fa a la projecció en l'entorn virtual i digital. Un bon exemple és el web, en què el nombre de visites ha crescut un 100 % i ha arribat a gairebé els 6 milions. També els visitants únics han crescut un 40 % fins als 841.500.

El document també inclou dades molt positives pel que fa a les xarxes socials. Agrupant els diferents comptes del Consorci, Instagram creix gairebé un 40 % en seguidors, i frega els 28.000. Facebook i Twitter augmenten un 6,7 % i un 5 % respectivament, i se situen en més de 73.000 i 44.000 seguidors.

Vols compartir aquesta notícia?