Cursos de català

Ep! Escolta i parla. Curs oral de català

El Consorci per a la Normalització Lingüística i la Direcció General de Política Lingüística han creat el curs oral de català Ep! Escolta i Parla.

Aquest curs s'adreça a persones adultes no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic amb l'objectiu que puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català. Es preveu que els aprenents que cursin l'Ep! Escolta i Parla podran tenir la mateixa competència oral que els alumnes que hagin acabat el nivell A2 del marc Europeu Comú de Referència.

A partir del proper curs acadèmic el Consorci per a la Normalització Lingüística oferirà el curs Ep! Escolta i Parla a tots els centres.

El curs està organitzat en tres mòduls i treballa nou temes relacionats amb la vida quotidiana. A cada mòdul es repassa el contingut treballat i se n'afegeix de nou. Els alumnes podran cursar tots tres mòduls al llarg de tot el curs 2019-2020.

La metodologia que es proposa és significativa i comunicativa amb activitats que demanen moviment, joc i participació.

Trobareu més informació a la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística.