Transparència

Informació institucional

Òrgans de govern

Ple

Integrat per les entitats consorciades, cadascuna de les quals designa un vocal, excepte l'Administració de la Generalitat, que pot designar fins a un màxim de deu vocals.

Consell d'Administració

President, Francesc Xavier Vila i Moreno, secretari de Política Lingüística

Per part de la Generalitat

 • Persona titular de la Subdirecció General de Política Lingüística
 • Jordi Foz i Dalmau, secretari general del Departament de Cultura
 • Eunice Romero Rivera, directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme del Departament d'Igualtat i Feminismes
 • Andreu Freixes González, subdirector general de Plurilingüisme

Per part dels ens locals

 • Maria Assumpció Camps, vicepresidenta primera, regidora de l’Ajuntament d’Olot
 • Eva Font Morató, regidora de l’Ajuntament de Manlleu
 • Ot García Ruiz, regidor delegat de l’àrea de Cultura i Comunicació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
 • Marta Clari i Padrós, gerent de l'Institut de Cultura (ICUB) de l'Ajuntament de Barcelona

Hi assisteixen amb veu però sense vot:

 • Pilar López Martínez, gerenta del CPNL
 • Natàlia Falcó Isern, secretària

Els membres dels òrgans de govern del CPNL no perceben cap retribució ni indemnització pel fet de ser-ne membres, ni per l'assistència a reunions o sessions de treball ni per cap altre concepte.

Òrgans de direcció

Els Serveis Centrals

Equip de direcció:

 • Gerència: Pilar López
 • Àmbit de Formació i Foment: Alba Conesa, directora
 • Servei de Gestió Econòmica: Roger Pujolar
 • Servei de Recursos Humans: Esther Reyes
 • Servei TIC: Eduard Díaz
 • Servei de Comunicació i Difusió: Teresa Mas
 • Servei de Secretaria: Natàlia Falcó

Els CNL

CNL President/a del Consell de Centre Director/a
CNL de Barcelona Marc Serra Solé Assumpta Escolà Jordà
CNL de l'Hospitalet Imán Aisa Abdellaoui Gemma Vàzquez Simó
CNL de Cornellà de Llobregat Ot García Ruiz Enric de Vilalta i Pach
CNL Ca n'Ametller Ainoa García Ballestín Marc Piera i Pallàs
CNL Roses Manel Martínez Díaz Núria Soriano Badell
CNL Eramprunyà Alba Martínez Vélez Oriol Rocosa i Girbau
CNL el Prat de Llobregat Pilar Eslava Higueras Dolors Siles García
CNL de Badalona i Sant Adrià Aïda Llauradó Álvarez Natàlia Tomàs Anguera
CNL del Maresme Miguel Àngel Vadell Torres Núria Pera Maltes
CNL L'Heura Bàrbara Ferrer Escobar Noemí Ubach i Codina
CNL de Sabadell Carles de la Rosa Matas Elisabet Palomés i Alimon
CNL Vallès Occidental 3 Esther Madrona i Grases Montserrat Trilles i Noguer
CNL de Terrassa i Rubí Teresa Ciurana Satlari Teresa Garcia Balasch
CNL del Vallès Oriental Francesc Arolas Pou Pietat Sanjuan Trujillo
CNL d'Osona Eva Font Morató Assumpta Grabolosa Sellabona
CNL Montserrat Anna Crespo Obiols Núria Brugarolas Camps
CNL de Tarragona Manel Castaño Bachiller Rosa M. Ibarz Meler
CNL de Lleida Jaume Rutllant Casas Balbina Escolà
CNL de Girona Albert Piñeira i Brosel Montserrat Mas i Margarit
CNL de les Terres de l'Ebre Cinta Espuny Vidal Jordi Duran i Suàrez
CNL de l'Àrea de Reus Miquel Ventura Daniel Recasens Salvador Anna Saperas i Tuset
CNL de l'Alt Penedès i el Garraf Josep Moya Ibañez Biel Senabre i Via