Inscripció als cursos de català del període gener-març 2023

Cursos de català > Inscripcions

Al desembre s'inicia la matrícula als cursos de català del primer trimestre del 2023. En aquesta inscripció, s'oferiran més de 27.000 places entre els nivells A1 i C1, és a dir inicial, bàsic, elemental, intermedi i suficiència. Els cursos començaran el 9 i el 10 de gener.

Els nous alumnes i les persones que no saben a quin nivell s'han d'inscriure ja poden demanar fer una prova de col.locació o bé aportar un certificat oficial per acreditar el nivell previ abans del 15 de desembre.

Matrícula:

- 15 i 16 de desembre: matrícula preferent (persones inscrites en un curs durant els darrers 12 mesos sempre que no hagin abandonat el curs).

- 19 i 20 de desembre: matrícula general.

Les inscripcions del CPNL es poden fer en línia a la plataforma d'inscripció o presencialment a través de la xarxa de centres, serveis i oficines arreu de Catalunya, i s'atenen per ordre d'arribada.


Nivell superior (C2)

Al febrer de 2023 s'obrirà un nou període en què s'oferiran cursos semestrals del nivell superior (C2). L'aprenentatge serà en la modalitat en línia per adaptar-se a la disponibilitat i el ritme de treball de l'alumnat. Les dates d'inscripció seran el 20 de febrer per al torn preferent i el 21 i 22 per al públic general. L'inici del curs serà el 27 de febrer.


Els cursos de català organitzats pel CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística. Els certificats de nivell que expedeix el Consorci tenen validesa oficial i correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).

A tot Catalunya

Enllaços relacionats

Vols compartir aquest acte?