Cursos de català

Modalitats

La nostra oferta de cursos s'emmarca en les modalitats presencial, en línia i virtual.

Cursos virtuals i semivirtuals

Cursos virtuals
 • Classes en directe, a través de l’ordinador (o tauleta/mòbil), amb el professor.
 • Virtual: 100% classes en directe.
 • Semivirtual: 50% classes en directe i 50% de treball autònom.

Cursos en línia

Cursos en línia
 • Els alumnes treballen pel seu compte sense horari predeterminat.
 • El professor estableix un pla de treball i un calendari per als alumnes.

Vols que t’ajudem a buscar la modalitat millor per a tu? Utilitza el nostre assistent!

Informació sobre la nova Modalitat Virtual

Amb l'objectiu de poder atendre de manera virtual els alumnes que tenen un perfil de curs presencial, el CPNL ha incorporat una modalitat nova que es diu VIRTUAL. Aquesta modalitat proposa transferir les sessions d'una aula presencial a una aula virtual.

Cal distingir l'aprenentatge en línia, que pressuposa una certa autonomia de l'aprenent, de l'aprenentatge virtual que requereix molt acompanyament i per tant, moltes sessions síncrones (les mateixes que les presencials). Per tant, la modalitat virtual seria bàsicament per als cursos que en primera instància preveuríem presencials, però que per les circumstàncies sanitàries ara no són possibles.

Descripció de les modalitats

Cursos presencials

 • Els cursos presencials requereixen l'assistència de l'alumne a classe presencial setmanal i tenen el suport de professorat expert.
 • El professor acompanya l'aprenentatge de l'alumne i permet la relació directa entre alumne i professor.
 • L'assistència a classe permet compartir amb els companys un espai de relació, formació i aprenentatge.
 • Disposen d'una aula virtual en el Teams per a les activitats o interaccions més enllà de l'aula física.

Els cursos presencials que, d'acord amb les normes sanitàries s'hagin de confinar, es reorientaran a la modalitat virtual.

Cursos virtuals

 • Els cursos virtuals requereixen l'assistència de l'alumne a la classe virtual setmanal i tenen el suport de professorat expert.
 • El professor acompanya l'aprenentatge de l'alumne i permet la relació directa entre alumne i professor.
 • L'assistència a classe virtual permet compartir amb els companys un espai de relació, formació i aprenentatge.
 • Disposen d'una aula virtual en el Teams per a fer les classes de manera síncrona.

Cursos semipresencials

Els cursos semipresencials combinen la modalitat presencial i la modalitat en línia. La durada presencial és del 50% de les hores que s'acrediten.

 • La plataforma virtual del curs semipresencial és l'Aula Mestra o el Moodle, que donen suport a l'aprenentatge.
 • El professor del curs i la plataforma virtual guien l'aprenentatge de l'alumne.

Cursos en línia

Els  cursos en línia  proposen un aprenentatge autònom en què l'alumne aprèn a través del guiatge dels plans de treball que s'ofereixen a la plataforma virtual, d'activitats per a la pràctica en l'entorn virtual i del suport d'un professor en línia.

El temps de dedicació de l'alumne és diferent segons el nivell i el curs. Per a l'aula virtual en alguns nivells s'utilitza el Teams, especialment per a realitzar alguna activitat o sessió que proposa la connexió síncrona.

Cercador de cursos