Catàleg de serveis

Correcció de textos per a les entitats

El CNL presta suport a les entitats per garantir l'ús de la llengua catalana i millorar la qualitat lingüística i l'eficàcia de les comunicacions orals i escrites, en un marc de col·laboració que promogui l'autonomia de l'usuari

El text per revisar o traduir s'ha d'enviar per correu electrònic acompanyat de les dades d'identificació i de contacte de l'usuari.

Reus assessoramentreus@cpnl.cat
Cambrils cambrils@cpnl.cat
Altres localitats del Baix Camp baixcamp@cpnl.cat
Priorat priorat@cpnl.cat

Servei de correcció de textos per a les entitats

 • Es revisen textos breus, escrits en català, fins a un màxim de 1.600 paraules per setmana (equivalent aproximadament a 4 fulls).
 • Es revisen textos llargs, fins a un màxim de 3.600 paraules (equivalent aproximadament a 9 fulls), en funció de tres criteris: que l'abast de la difusió del text estigui justificat; que, si el CNL ho considera oportú, es duguin a terme actuacions per fomentar l'autonomia lingüística del redactor, i que l’entitat tingui un conveni signat amb el CNL.
 • No es revisen textos de caràcter intern.
 • No es revisen publicacions periòdiques.
 • No es revisen llibres, treballs de creació, treballs acadèmics ni textos provinents de centres d'ensenyament.

Condicions del servei

 • El text ha d'estar en un format electrònic editable.
 • Abans d'enviar el text, l'usuari haurà d'haver-hi aplicat un corrector ortogràfic.
 • El termini de lliurament del text serà acordat entre l'usuari i el CNL.
 • El text revisat es retornarà amb les modificacions clarament visibles i amb els comentaris corresponents, si escau.
 • Sempre que sigui possible, el CNL es comunicarà directament amb la persona que hagi redactat el text. Si no és possible, cal garantir almenys que li arribi la versió revisada del text.
 • No es revisen aspectes tipogràfics ni galerades ni proves d'impremta.
 • Les persones i organitzacions usuàries hauran de tenir en compte les recomanacions del CNL. En cas contrari, el CNL no es fa responsable de la qualitat del text final.