Tots els preus dels cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística es poden consultar a:

Taula de preus dels cursos (PDF)

  • Reduccions de matrícula
  • El cursos complementaris i especialitzats d'altres durades que es puguin organitzar, tindran el preu proporcional als cursos de 20 hores.

Taula dels preus dels cursos 2021-2022

Cursos generals Durada Subvenció aplicada
al preu de la matrícula
Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%

Inicial

(A1)

Inicial 45 h 100% 0 €

Bàsic

Bàsic 1
Bàsic 2
Bàsic 3
45 h 100% 0 €
Bàsic (A2) 120 h 100% 0 €

Elemental

Elemental 1
Elemental 2
Elemental 3
45 h 80% 25,50 € 13,50 € 8,70 €
Elemental (B1) 120 h 80% 66,50 € 34,00 € 21,00 €

Intermedi

Intermedi 1
Intermedi 2
Intermedi 3
45 h 60% 50,50 € 26,00 € 16,20 €
Intermedi (B2) 120 h 60% 131,50 € 66,50 € 40,50 €

Suficiència

Suficiència 1
Suficiència 2
Suficiència 3
45 h 20% 98,50 € 50,00 € 30,60 €
Suficiència (C1) 120 h 20% 261,50 € 131,50 € 79,50 €

Superior (C2)

90 h 0% 245,50 € Sense reducció
Cursos complementaris Durada Subvenció aplicada
al preu de la matrícula
Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%
Ep! Escolta i parla. Curs oral de català 45 h 100% 0 €
Grups de conversa 20 h 30% 39,50 € 20,50 € 12,90 €
Cursos especialitzats Durada Subvenció aplicada
al preu de la matrícula
Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%
Diversos cursos orientats a
consolidar competències
lingüístiques i comunicatives
20 h 0% 55,50 € 28,50 € 17,70 €