Cursos de català

Recursos d'aprenentatge en línia

Aquí hi teniu uns quants recursos en línia que us poden ajudar en el vostre aprenentatge del català. 

 • Dictats en línia

   

  Treballa l'ortografia amb aquesta col·lecció de dictats en línia autocorrectius dels nivells elemental, intermedi, suficiència i superior. Només has de parar l'orella i començar a escriure!

   

 • Itinerari d'aprenentatge nivell intermedi

  El material d'autoaprenentatge de llengua catalana que presentem a continuació va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell intermedi, equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengues: aprendre, ensenyar, avaluar.

   

 • Itinerari d'aprenentatge nivell suficiència

  El material d'autoaprenentatge de llengua catalana que presentem a continuació va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell de suficiència, equivalent al nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengues: aprendre, ensenyar, avaluar.

   

 • GALÍ

  El Galí en línia ofereix materials basats en el programa JClic destinats a l'aprenentatge interactiu de les llengües catalana i occitana, especialment recomanat per als alumnes nouvinguts a Catalunya incorporats tardanament al sistema educatiu.

   

 • Lyrics training

  Aprèn llengua cantant cançons actuals del panorama musical català. Només t’has de registrar i… a cantar!

Cada trimestre, coincidint amb el calendari del curs, es proposa la lectura d’un llibre, amb l’objectiu de fomentar l’hàbit lector i d’aprofundir, des d’un altre vessant, en l’aprenentatge de la llengua. Podeu trobar les lectures recollides en el nostre blog Com un llibre obert. 

Club lectura La pell freda

És interessant que els nostres alumnes coneguin el seu entorn -la comarca d’Osona- i les entitats culturals que hi ha, que en són moltes: les biblioteques (la Joan Triadú de Vic, la Dos Rius de Torelló, la municipal de Manlleu BBVA), els museus (el Museu del Ter de Manlleu, el museu Episcopal de Vic, el museu de l’Esquerda de Roda de Ter, etc.). Amb totes aquestes entitats el CNL d’Osona hi col·labora de manera permanent.ACVIC Centre Arts Contemporànies VicBiblioteca de Manlleu

Des del CNL d’Osona intentem promoure el coneixement de l’entorn natural de la comarca. D’aquesta manera, s’organitzen algunes activitats més lúdiques per conèixer la comarca d’Osona: una excursió per la vora del riu Ter a Manlleu, una visita a la colònia de Borgonyà, una visita guiada pel nucli històric de la ciutat de Vic, etc. 

Sortida final curs a Borgonyà

Des del CNL d’Osona participem en aquelles propostes culturals que suggereixen altres organismes. Així, participem en les celebracions del Dia Mundial de la Poesia, el Dia Internacional de la Llengua Materna, la diada de Sant Jordi. En tots aquests actes els nostres alumnes hi participen d’una manera activa.Dia Internacional de la Llengua Materna