Catàleg de serveis

Sol·licita la teva formació

Característiques dels cursos del CPNL per a empreses

Proves de col·locació

La prova de col·locació és un requisit indispensable per matricular-se al curs si la persona no disposa d'un certificat de coneixements de català del CPNL o de la Direcció General de Política Lingüística que n'acrediti el nivell.

El resultat de la prova de col·locació té una validesa de dos anys.

Les proves de col·locació s'han de fer unes 3 setmanes abans de l'inici del curs.

Calendari

El calendari del curs s'acorda entre l'empresa i el CPNL.

Nombre d'alumnes

El nombre d'alumnes màxim és de 25.

Aules

L'empresa facilitarà els espais adients per dur a terme el curs, amb els permisos i cobertures d'assegurances preceptius.

Material

Les despeses associades al material van a càrrec de l'empresa o de l'alumne, tret de fotocòpies que es puguin repartir a classe, que les proporcionarà el CPNL.

Valoració del curs

Un cop finalitzat el curs, el CPNL lliurarà a l'empresa un informe de valoració. Segons la normativa vigent de protecció de dades, aquest informe no pot contenir dades concretes de les persones assistents al curs.

Posa't en contacte amb nosaltres per sol·licitar un curs o sessions formatives.