Catàleg de serveis

Empresa de més de 10 treballadors

Un servei d'assessorament lingüístic per

 • Comunicar eficaçment
 • Publicar textos de qualitat
 • Redactar amb seguretat

El Servei d'Assessorament Lingüístic (SAL) garanteix la qualitat de les comunicacions i afavoreix la progres-siva autonomia lingüística dels usuaris. Format per un equip de tècnics altament qualificats, assessora amb un mètode de revi-sió propi i una atenció personalitzada.

Posa't en contacte amb nosaltres

Condicions d'ús / Criteris generals

 • El text s'ha d'enviar per correu electrònic i ha d'estar en un format electrònic editable.
 • Abans d'enviar el text, l'usuari haurà d'haver-hi aplicat un corrector ortogràfic.
 • El termini de lliurament del text s'acordarà entre l'usuari i el SAL.
 • El text sempre es retornarà amb la referència de les modificacions i els comentaris corresponents, si escau.
 • El SAL demanarà dades d'identificació i de contacte dels usuaris.
 • Sempre que sigui possible, el SAL es comunicarà amb la persona redactora del text qui, en tot cas, haurà de rebre el text revisat.
 • No es revisen llibres, treballs de creació, treballs acadèmics ni textos provinents de centres d'ensenyament. Tampoc no es revisen aspectes tipogràfics ni galerades ni proves d'impremta.
 • Les persones i organitzacions usuàries hauran de tenir en compte les recomanacions del SAL. En cas contrari el CPNL no es fa responsable dels textos.