Cursos de català

Modalitats de cursos

Cursos presencials

Els cursos presencials requereixen l'assistència de l'alumne a classe i tenen el suport de professorat expert. 
El professor acompanya l'aprenentatge de l'alumne i permet la relació directa entre alumne i professor. 
L'assistència a classe permet compartir amb els companys un espai de relació, formació i aprenentatge. 
Disposen d’una aula virtual per a les activitats o interaccions més enllà de l'aula física.

Cursos semipresencials

Els cursos semipresencials combinen la modalitat presencial i la modalitat en línia. La durada presencial és del 50% de les hores que s'acrediten.

La plataforma virtual del curs semipresencial és l'Aula Mestra o el Moodle, que donen suport a l'aprenentatge.
El professor del curs i la plataforma virtual guien l'aprenentatge de l'alumne.

Cursos en línia

Els  cursos en línia proposen un aprenentatge autònom en què l'alumne aprèn a través del guiatge dels plans de treball que s'ofereixen a la plataforma virtual, d’activitats per a la pràctica en l’entorn virtual i del suport d'un professor en línia.

El temps de dedicació de l’alumne és diferent segons el nivell i el curs. Per a l’aula virtual en alguns nivells s’utilitza el Teams.

Cursos híbrids

Són cursos que combinen la modalitat presencial en un 75% i la modalitat en línia en un 25%. Com a mesura excepcional arran de la COVID-19, el Consorci ofereix aquesta modalitat per poder incrementar la seva oferta i rendibilitzar així al màxim les aules de què disposa.

Cercador de cursos