Catàleg de serveis

Empresa de 10 treballadors o menys

Un servei d'assessorament lingüístic per

 • Comunicar eficaçment
 • Publicar textos de qualitat
 • Redactar amb seguretat

El Servei d'Assessorament Lingüístic (SAL) garanteix la qualitat de les comunicacions i afavoreix la progressiva autonomia lingüística dels usuaris. Format per un equip de tècnics altament qualificats, assessora amb un mètode de revisió propi i una atenció personalitzada.

Posa't en contacte amb nosaltres.

Condicions d'ús

Criteris generals

 1. El text s'ha d'enviar per correu electrònic i ha d'estar en un format electrònic editable.
 2. Abans d'enviar el text, l'usuari haurà d'haver-hi aplicat un corrector ortogràfic.
 3. El termini de lliurament del text s'acordarà entre l'usuari i el SAL.
 4. El text sempre es retornarà amb la referència de les modificacions i els comentaris corresponents, si escau.
 5. El SAL demanarà dades d'identificació i de contacte dels usuaris.
 6. Sempre que sigui possible, el SAL es comunicarà amb la persona redactora del text qui, en tot cas, haurà de rebre el text revisat.
 7. No es revisen llibres, treballs de creació, treballs acadèmics ni textos provinents de centres d'ensenyament. Tampoc no es revisen aspectes tipogràfics ni galerades ni proves d'impremta.
 8. Les persones i organitzacions usuàries hauran de tenir en compte les recomanacions del SAL. En cas contrari el CPNL no es fa responsable dels textos.

Criteris específics per a les empreses de 10 treballadors o menys

 1. Els serveis que el SAL presta a les empreses de 10 treballadors o menys poden ser gratuïts si se signa un conveni entre les dues parts i es planifica un calendari d'actuacions per fomentar l'autonomia lingüística.
 2. Es revisen textos breus, escrits en català, fins a un màxim de 1.600 paraules per setmana (equivalent aproximadament a 4 fulls). Superat aquest límit, les revisions seran de pagament si l'empresa no porta a terme actuacions per promoure l'autonomia lingüística del seu personal.
 3. Si el text és una traducció (només es fan traduccions del castellà al català), cal adjuntar-hi l'original.