Arxiu i gestió documental

Quadres de classificació

El CPNL està actualitzant els quadres de classificació.


Registre d’eliminació de documents

El CPNL està actualitzant el registre d’eliminació de documents.


Taules d’accés i avaluació documental

El CPNL està actualitzant les taules d’accés i avaluació documental.

Última actualització: 17/12/23