Relació d’alts càrrecs, personal directiu i les seves retribucions

Càrrec Persona que l’ocupa Retribució bruta anual Perfil professional
Gerenta Gemma Vázquez Simó 76.283,78 € Perfil

Agendes públiques, obsequis i invitacions dels alts càrrecs i personal directiu

Compatibilitat d’alts càrrecs i personal directiu

El CPNL no disposa de cap resolució de compatibilitat referida als alts càrrecs i personal directiu.

Declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos d’alts càrrecs i personal directiu

Informació pendent

Última actualització: 18/12/23