El CNL imparteix un taller i un curs de llenguatge igualitari i no sexista a l’Ajuntament de Sant Adrià

CNL de Badalona i Sant Adrià

Ús professional, Servei d'Assessorament Lingüístic

Entre abril i maig, el CNL ofereix diverses sessions de llenguatge no sexista

Els mesos d'abril i maig, dues tècniques del CNL de Badalona i Sant Adrià imparteixen un taller i un curs de llenguatge igualitari i no sexista per a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Aquestes sessions tenen la finalitat de reflexionar sobre els usos lingüístics i presentar les estratègies per evitar els usos sexistes en la llengua, tenint sempre en compte la claredat, la simplicitat i la gramaticalitat.

El taller Llenguatge inclusiu i no sexista va destinat a l'equip de govern de Sant Adrià i té una durada de dues hores: una hora i mitja es dedica a la teoria i durant els 30 minuts restants es resolen casos pràctics. El document de base per a la sessió és la Guia d'usos no sexistes de la llengua, elaborada per la Direcció General de Política Lingüística l'any 2011 amb la intenció de ser un referent en llenguatge no sexista per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

El curs de 10 hores, Estratègies per a un Ús Igualitari de la Llengua, està destinat al personal del mateix ajuntament. En aquest curs, el context és molt més ampli i s'ofereix més espai per a la reflexió mitjançant el treball en grup.

El CNL ja ha ofert diversos tallers de llenguatge inclusiu i no sexista els darrers anys, tant a Badalona com a Sant Adrià.

Vols compartir aquesta notícia?