El CNL Montserrat ofereix un curs del nivell C2 en línia

CNL Montserrat

Cursos de català, Cursos de català

Per poder-se inscriure als cursos cal acreditar els coneixements de català previs amb un certificat oficial o bé fent una prova. La inscripció serà el 20 de febrer, en torn preferent, i el 21 i 22, per a tothom

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) obrirà el període d'inscripció als cursos del nivell superior (C2), entre el 20 i el 22 de febrer. El primer dia d'inscripcions serà per al torn preferent, és a dir per als alumnes que hagin fet un curs al CPNL els últims dotze mesos, i el 21 i el 22 seran per al torn general, obert a tothom. L'oferta es pot consultar al cercador de cursos. La modalitat d'aquests cursos serà en línia per facilitar que els alumnes tinguin autonomia pel que fa als horaris i l'aprenentatge. Els dies 20 i 21, el suport a l'usuari es farà a través del telèfon 93 272 31 00.

Abans de formalitzar la inscripció, ja es pot acreditar que es disposa de nivell suficient per accedir al curs Superior (C2). Aquest tràmit es pot fer a través d'una prova de col·locació, o bé aportant un certificat oficial del nivell de suficiència (C1), d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència.

Els cursos del nivell C2 tenen una durada de 90 hores i començaran el 27 de febrer. Per poder-los seguir de forma òptima es recomana que l'alumnat tingui una dedicació d'entre 10 i 12 hores a la setmana. L'avaluació és la suma de les activitats de curs (20 %) i la nota de l'examen presencial final (80 %). Si se superen els 70 punts sobre 100 entre les dues parts, l'estudiant obté el certificat del nivell C2 de català.

L'objectiu d'aquest nivell és capacitar l'alumne perquè pugui comprendre textos orals o escrits complexos i pugui expressar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió en les situacions complexes de l'àmbit públic, acadèmic i professional, tot emprant un repertori lingüístic ampli sobre temes abstractes o tècnics i mostrant una bona capacitat d'adaptar el missatge a les necessitats de l'auditori i a la finalitat del discurs.

Vols compartir aquesta notícia?