Cercar Cerca avançada
Tornar

2. Lligar les idees: connectors i marcadors textuals

Bàsic 3

Els connectors són paraules que uneixen idees i serveixen per introduir idees de comparació, direcció, causa, conseqüència…, i donar sentit als textos o expressions orals.

Poden expressar:

 • Comparació
     La capsa verda és tan gran com la capsa groga. 
     La capsa groga no és tan gran com la vermella.
     La capsa blava és més gran que la capsa vermella. 
     La meva germana és menys alta que jo.
     Tant l'un com l'altre són grans.
     Ni l'una ni l'altra són petites.
     Tots dos són grans.
     L'un és gris i l'altre no.
 • Direcció
     On vas? Vaig a casa meva.      
     On vas ara? Vaig a portar aquestes begudes.
 • Causa
     Com que feia fred vam sortir molt abrigats.    
     Vam sortir molt abrigats perquè feia fred.
     Ja que em vas avisar de la reunió de coordinació, he preparat l’informe.
 • Conseqüència
     Feia fred; per tant, vam sortir molt abrigats. 

Elemental 1

 • Connectors per expressar comparacions
     Tenim un local millor nosaltres que (no / no pas) ells.           
     Ho fem pitjor nosaltres que ells.
     En Pere corre més que ningú.
     Guanyo menys diners que la Joana.
     No guanyo tant com voldria. 
 • Relatiu simple feble que
  Utilitzem el pronom relatiu que per referir-nos a un nom que acabem de mencionar. Amb el pronom que introduïm una oració i expliquem alguna informació d’aquest nom.
     He conegut una noia.
     (No donem cap informació de la noia.)

     He conegut una noia molt interessant.
     (Donem més informació de la noia.)

     He conegut una noia que parla deu llengües.
     (Donem més informació de la noia en forma d'oració.
     En aquesta oració el pronom que equival a noia i fa de subjecte del verb parla.)

Filtres

Nivell