Cercar Cerca avançada
Tornar

42. Les conjuncions

Elemental 1

Una conjunció és un mot invariable que serveix per enllaçar dues oracions o dues parts de l’oració.
   La setmana vinent ens trobarem per dinar i xerrarem de les nostres coses.
   No es van presentar a classe ni van avisar de l’absència.

   Vols que sortim a sopar a fora o prefereixes que ens quedem a casa aquest vespre?

El conjunt de mots que funciona com una conjunció s’anomena locució conjuntiva.
   Avui els alumnes han fet vaga; per tant, la tutora ha tingut temps per corregir.
   En Pere viu aquí al costat; tot i això, sempre és el darrer a arribar a classe.

Intermedi 3

Les conjuncions són mots invariables que serveixen per enllaçar dues oracions o dos sintagmes.

Tipus de conjuncions
De subordinació Uneix oracions subordinades substantives. que
Copulatives Uneixen sintagmes o oracions. i, ni
Disjuntives Indiquen opció obligada. o, o bé
Distributives Indiquen alternativa entre dues oracions. ara… ara…, adés… adés…, així… com…, ni… ni…, mig… mig…, tant… com…, qui… qui…
Adversatives Expressen contrarietat o oposició. però, tanmateix, altrament, ans al contrari, amb tot, així i tot, sinó que, més aviat, en canvi, per això, emperò…
Continuatives Indiquen successió. encara més, a més, així mateix, d'altra banda, fins i tot, encara millor, encara pitjor
Consecutives
o il·latives
Introdueixen una oració, conseqüència de l'anterior. doncs, així, consegüentment, per tant, en conseqüència, per consegüent, de manera que, així que…

Recordeu

 • La conjunció que no porta mai accent gràfic i es pronuncia amb vocal neutra en els parlars orientals.
     Sembla que té gana.
     Ens va dir que hi tornéssim.  

   
 • La conjunció copulativa i no pren mai la forma e davant d’una altra i.
     Hem visitat Espanya i Itàlia.
     És professora de geografia i història.
 • La conjunció disjuntiva o no pren mai la forma u davant d’una altra o.
     El gos menja carn o ossos?
     Què prefereixes, sol o ombra?

Podeu consultar la fitxa sobre els connectors per ampliar la informació.

Filtres

Nivell