Cercar Cerca avançada
Tornar

4. Les consonants

Intermedi 1

Els sons consonàntics es poden agrupar segons el comportament de les cordes vocals en pronunciar-los.

Sons sords Sons sonors
Les cordes vocals no vibren:
petó, taula, cuca, foc, sac, cel, caixa, bolígraf
Les cordes vocals vibren:
boca, dit, gall, vi, rosa, pinzell, gerro, pala, lluna…

Podeu comprovar com vibren les cordes vocals posant-vos un dit a l’alçada de la nou del coll. Digueu aaa i notareu com vibra; digueu fff i notareu com no hi ha vibració.

  • Fixeu-vos en les alternances ortogràfiques següents, segons quina sigui la vocal que hi ha darrere del so consonàntic:
ca que qui co cu
ça ce ci ço çu
ga gue gui go gu
ja ge gi jo ju
  • Recordeu que hi ha associacions de dues lletres que representen un sol so: són els dígrafs.
rr (carro)
qu (quilo)
tx (despatx)
ss (bassa)
gu (àguila)
ll (palla)
ix (caixa)
ny (llenya)
ig (passeig)

Etiquetes: consonants

Filtres

Nivell