Cercar Cerca avançada
Tornar

3. El gènere de noms i adjectius

Bàsic 1

Fem servir els noms (que també anomenem substantius) per designar persones, animals, coses, elements i idees. I fem servir els adjectius per indicar algunes qualitats dels noms.
   la vaca cega, la taula rodona, el sentiment inquietant
   (vaca, taula i sentiment són noms; cega, rodona i inquietant són adjectius)

Tant els noms com els adjectius s’adapten al gènere (masculí o femení) i al nombre (singular o plural).
 

Formació del femení

Algunes terminacions per a la formació del femení a partir de la forma en masculí, tant per noms com per adjectius:

 • afegim -a a la forma en masculí:
     verd > verda; fosc > fosca
   
 • afegim -na a la forma en masculí:
     rodó > rodona; català > catalana; eslovè > eslovena
   
 • canviem una e per una a:
     nostre > nostra; ample > ampla
   
 • fem un canvi de consonant:
     groc / groga; nebot / neboda; blau / blava;
    
  lleig / lletja; boig / boja; tranquil / tranquil·l
   
 • formes diferents entre la masculina i la femenina:
     oncle > tia; bou > vaca;
   
 • formes invariables, que són iguals en masculí i en femení:
     marró, intel·ligent, amable, elegant, violeta

Bàsic 2

El gènere és arbitrari. Això implica que el fet que una paraula que designa coses i idees abstractes sigui masculina o femenina no s’explica per cap motiu aparent.

Per això, un mateix concepte pot tenir diferent gènere depenent de la llengua en què s’expressi.

Casos especials del gènere: diferències entre llengües

Català Occità Francès Italià Castellà Portuguès
el peu
el nas
els espinacs
les postres
el color
el núvol
la dent
el raïm
el front
la sabata
la sal
la llet
la sang
la llimona
la xocolata
lo pè
lo nas
los espinarcs
lo dessèrt
la color
lo nívol
la dent
lo rasim
lo front
la sabata
la sal
lo lach
lo sang
lo limon
lo chocolat
le pied
le nez
les épinards
le dessert
la couleur
le nuage
la dent
le raisin
le front
le soulier
le sel
le lait
le sang
le citron
le chocolat
il piede
il naso
gli spinaci
il dessert
il colore
la nube
il dente
l'uva
la fronte
la scarpa
il sale
il latte
il sangue
il limone
il cioccolato
el pie
la nariz
las espinacas
el postre
el color
la nube
el diente
la uva
la frente
el zapato
la sal
la leche
la sangre
el limón
el chocolate
o pé
o nariz
os espinafres
os postres
a cor
a nuvem
o dente
a uva
a fronte
o sapato
o sal
o leite
o sangue
o limão
o chocolate

En aquesta animació pots aprofundir en el contingut del gènere dels noms.

Filtres

Nivell