S'obre el termini per inscriure's a les proves per a l'obtenció de certificats de català

Cursos de català > Inscripcions

Cultura obre avui dimarts, 13 de febrer, la inscripció a les proves per a l'obtenció de certificats de català.

Ja s'ha publicat la resolució de convocatòria que estableix les dates d'inscripció i de realització de les proves per als certificats dels nivells bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1) i superior (C2).

Les inscripcions es portaran a terme en les dates següents:

  1. Període d'inscripció: del 13.02.2024 al 21.02.2024.
  2. Pagament: del 13.02.2024 al 22.02.2024.

Altres dates d'interès per als inscrits són:

  1. Data de publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: 29.02.2024
  2. Període d'esmena de la llista provisional: fins al dia 14.03.2024.
  3. Data de publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 21.03.2024.

Les proves es realitzaran a diverses localitats i en diverses dates segons els nivells:

Certificat de nivell bàsic de català (A2)

Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà

Data de la prova escrita: 1.06.2024

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita

Data de publicació de resultats: 4.09.2024

Certificat de nivell elemental de català (B1)

Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà

Data de la prova escrita: 27.04.2024

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita

Data de publicació de resultats: 4.09.2024

Certificat de nivell intermedi de català (B2)

Localitats: Barcelona, Fraga, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona, Tortosa, Vilafranca del Penedès, i Perpinyà

Data de la prova escrita: 4.05.2024

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita

Data de publicació de resultats: 4.09.2024

Certificat de nivell de suficiència de català (C1)

Localitats: Barcelona, Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès i Perpinyà

Data de la prova escrita: 25.05.2024

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita

Data de publicació de resultats: 4.09.2024

Certificat de nivell superior de català (C2)

Localitats: Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilanova i la Geltrú

Data de la prova escrita: 20.04.2024

Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita

Data de publicació de resultats: 4.09.2024

Nova prova del nivell C1

La Secretaria de Política Lingüística ha renovat la prova de competència lingüística de nivell de suficiència amb la finalitat de millorar-ne l'adequació a l'enfocament del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa. Aquest canvi en l'estructura i l'enfocament dels exercicis del nivell C1 del Marc europeu s'aplicarà per primera vegada en aquesta convocatòria de 2024 i no comporta cap canvi respecte el nivell de competències que s'avaluen.

En línia
Reus

A les 09.00 h

Vols compartir aquest acte?