Inscripció als cursos de català del període abril-juny 2023

Cursos de català > Inscripcions

Al març s'inicia la matrícula als cursos de català del tercer trimestre del curs 2022-2023. 

Les persones que no saben a quin nivell s’han d’inscriure poden sol·licitar una prova de col·locació o aportar un certificat de nivell preferiblement abans de la matrícula.

- 27 de març: matrícula preferent (persones inscrites en un curs durant els darrers 12 mesos sempre que no hagin abandonat el curs).

- 28 i 29 de març: matrícula general.

Tota la informació sobre la matrícula es pot consultar aquí.

Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Badia i Sant Cugat

Vols compartir aquest acte?