Inscripció als cursos de català del període gener-març 2023

Cursos de català > Inscripcions

Al desembre s'inicia la matrícula als cursos de català del primer trimestre del 2023. 

Les persones que no saben a quin nivell s’han d’inscriure poden sol·licitar una prova de col·locació o aportar un certificat de nivell fins al 15 de desembre.

- 15 i 16 de desembre: matrícula preferent (persones inscrites en un curs durant els darrers 12 mesos sempre que no hagin abandonat el curs).

- 19 i 20 de desembre: matrícula general.

Tota la informació sobre la matrícula es pot consultar aquí.

Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Badia i Sant Cugat

Vols compartir aquest acte?