Inscripció als cursos de català per a adults 2022-23

Cursos de català > Inscripcions

Al setembre s'inicia la matrícula als cursos de català per a adults del curs 2022-23. 

Les persones que no saben a quin nivell s’han d’inscriure, poden sol·licitar una prova de col·locació del 5 al 9 de setembre.

- Del 12 al 13 de setembre: matrícula preferent (exalumnes durant el darrer any).

- Del 14 al 16 de setembre: matrícula general.

Tota la informació sobre la matrícula es pot consultar aquí.

Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Badia i Sant Cugat

A les 09.00 h

Vols compartir aquest acte?