Presentació

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya format per la Generalitat mateix i 136 ens locals (98 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona), que té l'objectiu de facilitar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana en tots els àmbits. El CPNL disposa d'una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística (CNL) i 146 punts d'atenció arreu de Catalunya.

El Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, amb seu a la ciutat de Tarragona, abasta quatre comarques: Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà i Tarragonès.

L'Ajuntament de Tarragona és membre fundador del Consorci per a la Normalització Lingüística. L'any 1989 va començar a funcionar el CNL de Tarragona, que en principi només comprenia el municipi tarragoní; des del 1992 s'hi han anat incorporant progressivament els serveis de català de les quatre comarques i sis serveis i oficines locals més, ubicats a Calafell, Salou, Vila-seca, Constantí, el Vendrell i Valls.

El Consell de Centre

El Consell de Centre és l'òrgan de direcció de l'àmbit territorial del CNL de Tarragona. Es reuneix ordinàriament tres cops l'any a fi d'aprovar el pressupost, el projecte anual d'activitats i la memòria de l'any anterior, i de fer el seguiment de les actuacions del Centre de Normalització Lingüística.

Sr. Manel Castaño Bachiller, president del Consell de Centre i representant de l'Ajuntament de Tarragona

Sra. Maria Teresa Rull Ferré, Ajuntament de Valls

Sr. Carles Brull Fornt, Diputació de Tarragona

Sra. Núria Rofes Olivé, Departament d'Ensenyament

Sra. Anna Domingo Palau, Secretaria de Política Lingüística

Sra. Sandra Suàrez Plana, Consell Comarcal del Baix Penedès

Sra. Sílvia Vaquero Martín, Ajuntament del Vendrell

Sra. Mònica Trepat Saura, Ajuntament de Calafell

Sra. Júlia Gómez Mesonero, Ajuntament de Salou

Sra. Josep Maria Nolla Cabellos, Consell Comarcal del Tarragonès

Sr. Josep Fort Romeu Consell, Comarcal de l'Alt Camp

Sra. Sílvia Iturria March, Comarcal de la Conca de Barberà

Sra. Manuela Moya Moya, Ajuntament de Vila-seca

Sr. Óscar Sánchez Ibarra, Ajuntament de Constantí

Sra. Rosa M. Codines, Òmnium Cultural

Sra. Rosa Ibarz Meler, direcció del CNL de Tarragona

Sra. M. Jesús Clua Borràs, coordinació d’ensenyament del CNL de Tarragona

Sr. Lluís Tetas Palau, coordinació de dinamització i assessorament del CNL de Tarragona

Sra. Marisol Solano Lázaro, representant dels treballadors del CNL de Tarragona

Sr. David Crespo Galera, secretari