Els alumnes practiquen català als comerços

Cursos de català

Alumnes de Calafell i Tarragona han visitat 26 establiments col·laboradors per practicar-hi el català, com a complement a l’aprenentatge que fan a les aules.

Un total de 25 alumnes dels cursos de nivell bàsic 3 de català de Calafell i Tarragona han fet pràctiques lingüístiques a establiments col·laboradors, concretament durant aquest mes de febrer. Les pràctiques consisteixen a entrar a comprar o a demanar informació sobre algun producte, naturalment en català. El repte, per a ells, és considerable però l’afronten amb la confiança que el personal de l’establiment té el compromís d’atendre els alumnes sempre en català. En total s’han fet 71 pràctiques a 12 establiments de Calafell i 14 de Tarragona, que formen part de la xarxa d’establiments col·laboradors de Catalunya, actualment formada per més 5.000 comerços.

Aquestes pràctiques estan integrades a la programació del curs amb l’objectiu que els alumnes practiquin en un context real tot allò que aprenen a l’aula. Connectar l’aula amb la vida real és primordial perquè l’aprenentatge sigui significatiu i, a més, facilita que l'alumne conegui més el territori on viu.

CNL de Tarragona

Vols compartir aquesta notícia?