El Pla Educatiu d'Entorn de Cornellà de Llobregat a l'"Espai de català"

CNL de Cornellà de Llobregat

Difusió

Cada quinze dies el CNL de Cornellà fa el programa l'Espai de català a la ràdio de la ciutat, per parlar de les activitats que s'estan duent a terme al Centre, de l'actualitat de la llengua i de les novetats que van apareixent en les TIC en català.

A l''Espai de català' d'aquesta setmana hem volgut parlar de les accions que es fan en el marc del Pla Educatiu d'Entorn per fomentar el coneixement i l'ús del català. Per això, han assistit al programa Miquel Aguilar, assessor LIC del Servei Educatiu del Baix Llobregat V; Elena Porcel, cap d'estudis del Centre de Formació d’Adults (CFA) de Cornellà de Llobregat, i Oriol Torras, coordinador d'Ensenyament del Centre de Normalització Lingüística.

Enceta l'entrevista Miquel Aguilar per explicar què són els plans educatius d'entorn, amb quin objectiu es plantegen i per què són importants. Amb tot, en destaca la funció cohesionadora per mitjà del català en una població com Cornellà de Llobregat que rep molta gent nouvinguda i en què conflueixen una gran varietat de llengües i cultures diferents.  

Tot seguit, Elena Porcel i Oriol Torras expliquen de quina manera es treballa en el pla des dels centres que representen. Pel que fa al CFA, es fa referència als cicles de formació instrumental per a persones nouvingudes i als cursos d'alfabetització, tant en català com en castellà, i la gran demanda que tenen de formació al llarg del curs. Oriol Torras, per la seva banda, presenta els cursos organitzats amb tres centres d'educació primària i un de secundària per a famílies d'alumnes amb l'objectiu de posar en valor la llengua que aprenen i amb la qual estudien infants i adolescents.

D'altra banda, s'aprofita per comentar altres accions que si bé no estan incloses en els plans educatius, també en comparteixen objectius: una acció destacada són les pràctiques que alumnes tant del CFA com del CNL fan en diferents establiments i entitats o serveis per perdre la por de parlar i començar a fer-ho.

La valoració que se'n fa, d'aquestes accions, és molt positiva i Miquel Aguilar, per tancar l'espai, posa en relleu la importància de les tasques individuals, des dels centres, i la feina coordinada i en xarxa per aconseguir resultats i que el català no només es conegui, sinó que també s'usi en qualsevol àmbit.

Tota aquesta informació la podeu sentir ampliada al podcast de Ràdio Cornellà.

Vols compartir aquesta notícia?