Els nous monitors escolars es formen en sensibilització lingüística

CNL de Girona

Ús professional

Els monitors escolars són referents en l’educació en el lleure a les escoles de Salt.

La biblioteca de l'escola Mas Masó va acollir a principis de setembre un grup de monitors escolars que van fer sessions de sensibilització lingüística per tal de reflexionar sobre el seu paper com a referents en l'educació en el lleure.

Es va treballar sobre som s'aprèn una llengua i quines són les motivacions principals per fer-ho, així com dels beneficis per parlar el català en la nostra societat.

Vols compartir aquesta notícia?