Mural per la diversitat lingüística a la Florida

CNL de l'Hospitalet

Ús professional

El passat 18 de maig el CNL de l'Hospitalet va organitzar la creació d'un mural als murs de l'Escola Joaquim Ruyra.

L’activitat es va impulsar en col·laboració amb Contorno Urbano i el Pla Integral les Planes-Blocs Florida. La temàtica del dibuix gira al voltant de la diversitat lingüística del barri. L’objectiu és visibilitzar la barreja de cultures que conviuen a la Florida en concret, i a l’Hospitalet en general. En aquesta activitat hi van participar alumnes i usuaris de diverses entitats com ara Escola de Vida, AEMA, Japi, grups de 4t de primària de l’Escola Joaquim Ruyra a més d’alumnat del CNL.

Els participants, d’orígens diversos, van conviure durant tota la jornada mentre pintaven el mural. El mural va tenir una sessió de preparació prèvia, dia 27 d’abril, en què els participants van poder aportar idees sobre com volien que fos el disseny final. Tota aquesta feina prèvia es va orientar, perquè el resultat fos un mural per promoure valors de respecte i de tolerància cap a la diversitat. El resultat el poden gaudir tots els veïns del barri al carrer Garrofers.

Vols compartir aquesta notícia?