Sessions de sensibilització per al personal del Consorci d'Acció Social i del Consell Comarcal de la Garrotxa

CNL de Girona

Ús professional, Ús professional

S’han organitzat tres sessions presencials de sensibilització lingüística per al personal del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) i per al personal del Consell Comarcal de la Garrotxa que atén el públic.

L'objectiu d'aquestes sessions és reflexionar sobre com l'hàbit lingüístic de canviar sistemàticament de llengua a persones que no parlen català crea exclusió, i quin és el rol que l'Administració local ha de tenir en la gestió lingüística i en l'aplicació de polítiques lingüístiques que acompanyin les polítiques socials actualment.

Quaranta persones de totes dues institucions han participat en aquestes tres sessions.

Vols compartir aquesta notícia?