Aigües de Lleida, model d'usos lingüístics empresarials, segons el CNL de Lleida

CNL de Lleida

Ús professional

El CNL de Lleida ha dut a terme la primera auditoria lingüística en una empresa de la ciutat

Un dels darrers serveis que el Consorci per a la Normalització Lingüística ha posat a l'abast de la ciutadania és l'auditoria lingüística. Té l'objectiu d'assessorar les administracions públiques, les empreses i les organitzacions de la societat civil en les iniciatives que vulguin posar un especial èmfasi en l'àmbit de la llengua. Així mateix, l'eina permet la diagnosi del grau d'acompliment de la normativa vigent en matèria lingüística i va acompanyada d'una proposta de mesures correctores i d'un pla d'actuació (Pla de català per a l'empresa). Aquest projecte, innovador a Catalunya, ja compta amb una tradició en el Certificat de francesització a les empreses del Quebec i en el distintiu Bikain a les del País Basc.

La primera demanda d'auditoria lingüística que ha rebut el CPNL ha vingut per part de l'Ajuntament de Lleida. Més concretament, des de la Regidoria d'Urbanisme, que va interessar-se per la vigència lingüística de les empreses públiques al seu càrrec. Per tal com el projecte no disposava de precedents, ambdues institucions van acordar una auditoria pilot que els permetés de familiaritzar-s'hi. La Regidoria d'Urbanisme va proposar Aigües de Lleida, que "va posar-hi totes les facilitats", segons explica el tècnic en normalització lingüística Amat Baró.

Un cop dissenyat el perímetre de treball, els tècnics lingüístics van analitzar els ítems que té en compte l'auditoria: la retolació principal i la interior, el contingut digital, l'atenció al client des dels canals diversos, la documentació que genera l'empresa per comunicar-se amb el client i, finalment, el  contingut publicitari. Val a dir que Aigües de Lleida va assolir la nota màxima en cada ítem, llevat de l'atenció telefònica. Cal tenir en compte que és filial d'Aqualia, una empresa estatal amb seu a Madrid i centraletes telefòniques repartides arreu de l'Estat espanyol.

Acabada l'anàlisi, Aigües de Lleida va superar amb nota l'examen a què se sotmetia. El contingut lingüístic que genera garanteix amb escreix els drets lingüístics de la ciutadania de Catalunya i compleix els deures assignats al teixit empresarial. Així mateix, va evidenciar-se que l'empresa aposta pel català com a llengua de partida i que l'atenció al públic actua d'acord a una planificació prèvia que en reflecteixi les prioritats. Fruit d'aquesta organització, la corporació va superar més del 80% dels ítems requerits amb un valor superior al mínim exigit.

Després d'aquesta anàlisi, el CNL de Lleida n'ha presentat els resultats al responsable de l'empresa, Joan Casanovas, i a Josep Gabarró, coordinador tècnic de l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida. Tots dos han quedat satisfets d'haver contribuït al desenvolupament d'una eina que té la missió d'esdevenir un aval institucional de la gestió lingüística per a l'empresa. Per la seua banda, el CNL s'ha compromès a emetre un certificat que sigui un reconeixement públic de les bones pràctiques lingüístiques d'Aigües de Lleida i de les empreses que vulguin acollir-s'hi en un futur.

En definitiva, l'auditoria lingüística que el CNL de Lleida ha dut a terme a l'empresa Aigües de Lleida ha funcionat com una prova pilot per comprovar l'efectivitat d'un instrument que es posarà al servei de totes les empreses que ho vulguin, municipals o privades, a fi i efecte d'assegurar-se que garanteixen plenament els drets legítims de la ciutadania de Catalunya.

Vols compartir aquesta notícia?