El personal de l'Ajuntament de Sant Just Desvern es posa al dia

CNL Roses

Ús professional

75 treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sant Just es posaran al dia amb les novetats de la GIEC

El SLC de Sant Just i l'Ajuntament han ofert a tot el personal unes sessions sobre les novetats i els canvis de la Gramàtica i de l'Ortografia de l'IEC. Des de l'any 2016 cal aplicar canvis ortogràfics en els escrits i l'única manera de poder-ho fer és conèixer quines han estat les novetats, per aquesta raó el Servei Local de Català va demanar a l'Ajuntament si podien fer alguna sessió sobre aquests canvis. La resposta ha estat molt positiva ja que s'hi ha inscrit 75 persones. Per aquest motiu es faran 3 grups diferents i les sessions es desenvoluparan entre els mesos de febrer i març.

Els objectius principals de les sessions són:

· Aconseguir que el personal estigui al dia dels canvis de la gramàtica i de l'ortografia de l'IEC.

· Mostrar algunes eines per consultar les novetats i resoldre dubtes.

En aquesta sessió s'analitzen les novetats i canvis de l'ortografia catalana i la gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans des d'un punt de vista teòric i pràctic per anar treballant i consolidant alguns dels plantejaments més rellevants que es proposen (és a dir, anar de la correcció a l'adequació, de la descripció a la prescripció i tenir en compte la varietat geogràfica i funcional).

La intenció principal és que els assistents prenguin consciència que des del 2016 hi ha una nova gramàtica i una nova ortografia normatives, vegin algunes de les aportacions més interessants d'aquestes obres i coneguin les eines que poden fer servir per consultar aquestes novetats i altres qüestions. L'objectiu és ajudar a millorar l'autonomia lingüística dels assistents. Això ha de revertir en la qualitat dels textos orals i escrits produïts en el seu dia a dia.

SERVEI LOCAL DE CATALÀ DE SANT JUST DESVERN santjustdesvern@cpnl.cat

Vols compartir aquesta notícia?