El SAL de Rubí prorroga el Pla d'autonomia lingüística amb Rubí Forma, el centre integral de formació de l'Ajuntament de Rubí

CNL de Terrassa i Rubí

Servei d'Assessorament Lingüístic

El Servei d'Assessorament Lingüístic de Rubí torna a engegar l'acompanyament personalitzat amb Rubí Forma per a la millora lingüística de les seves comunicacions i l'assoliment d'autonomia lingüística

El Consorci per a la Normalització Lingüística, a través del Servei d'Assessorament Lingüístic de Rubí (SAL), ha engegat un nou Pla d’autonomia lingüística (PLAU) amb Rubí Forma; que agrupa les oficines de formació, informació, orientació i inserció de l'Ajuntament de Rubí.

Aquest nou Pla d'autonomia lingüística és la continuació d'un altre acompanyament personalitzat per a la millora lingüística i professional d'aquests usuaris del SAL de Rubí, que es va dur a terme durant el darrer trimestre del curs 2021-2022 i que ha estat valorat positivament, tant pel servei com per l'aprenentatge que n'han extret.

El PLAU té com a finalitat ajudar l'usuari a assolir la seva autonomia lingüística per millorar la qualitat de les comunicacions; per la qual cosa, a partir de la detecció prèvia de necessitats, es van tractar temes bàsics de llengua. En aquest nou PLAU està previst aprofundir en temes de convencions; com l'ús de majúscules i minúscules, les formes de tractament i el llenguatge igualitari.

Enllaços relacionats

Vols compartir aquesta notícia?