Els aprenents de català de Vilanova i la Geltrú van fer 250 pràctiques lingüístiques als establiments col·laboradors el 2022

CNL de l'Alt Penedès i el Garraf

Cursos de català > Activitats a l'aula
Voluntariat per la llengua > Establiments col·laboradors
De la competència a l'ús > Pràctiques lingüístiques

Al 2022 hi van participar 93 alumnes del Servei de Català i de l'Escola d'Adults, que van visitar els 28 comerços que col·laboren en el programa Voluntariat per la llengua (VxL)

Durant tot l'any passat, els aprenents de català de la capital del Garraf van fer pràctiques lingüístiques en els establiments col·laboradors en el VxL, que pretén facilitar l'ús del català entre la clientela i el personal que atén el públic.

Català en un context real

Gràcies a la complicitat de la xarxa d'establiments col·laboradors -compromesos a fer la primera atenció als clients en català i a mantenir aquesta llengua amb els nous parlants de català-, els aprenents del Servei de Català del Garraf i Vilanova i la Geltrú i de l'Escola d'Adults Teresa Mañé van posar en pràctica els seus coneixements de català fora de l'aula. Cal remarcar que aquest any s'ha recuperat la participació dels alumnes de l'Escola d'Adults Teresa Mañé en aquesta pràctica del català fora de l'aula, que s'havia estroncat per la pandèmia.

En concret, les pràctiques de compra es proposen als alumnes que tenen un nivell de llengua oral encara no consolidat amb la idea que aquesta activitat els serveixi d'estímul per usar el català en un context real quotidià. Hi participen aprenents dels cursos de bàsic 2 i bàsic 3 (A2 del Marc europeu comú de referència -MERC-) i també d'elemental 1, 2 i 3 (B1 del MERC).

Treball en xarxa

La xarxa d'establiments adherits al programa Voluntariat per la llengua i que participen en aquesta iniciativa són d'àmbits diversos: parades d'alimentació dels mercats municipals; establiments de venda de pa, de roba, de material esportiu, de premsa, de llibres, de sabates, de material òptic, de vins i caves, i, fins i tot, serveis immobiliaris.

Les adreces de tots aquests establiments les podeu consultar a: /xarxa/cnlaltpenedes/vxl/establiments/

Pràctiques lingüístiques d'alumnes de Bàsic 2 als establiments Pastisseria Blanch, Vins Avinyó i Fruites i Verdures Montse.

Tres edicions durant l'any

Aquesta activitat es proposa als alumnes dels cursos orals que s'organitzen cada trimestre. Per tant, durant el 2022 es van organitzar tres edicions de les pràctiques lingüístiques: una al febrer, en què hi van participar 26 alumnes que van fer 79 visites als EC; una al maig, amb 23 alumnes i 69 pràctiques, i una altra al novembre, amb 44 alumnes participants -del SC i de l'EA- i 102 pràctiques.

En total, doncs, la participació final va ser de 93 alumnes, que van fer 250 pràctiques als 28 establiments col·laboradors del VxL. La participació amb relació a l'any 2021 ha representat un augment molt significatiu d'aprenents de català que han fet l'activitat, ja que en aquella ocasió -just sortint de la pandèmia- només 29 alumnes van fer 77 pràctiques.

Valoracions dels aprenents i dels establiments

Tant els alumnes com els establiments valoren positivament aquesta experiència, no solament pel que fa a la part lingüística sinó també a la relació que s'estableix durant les converses.

Fitxa de valoració d'un alumne de Bàsic 3.

Pel que fa a les valoracions dels dependents dels establiments que han atès els alumnes practicants, ens mostren que han atès generalment només en català els alumnes, els quals majoritàriament encara s'expressaven en català amb alguna dificultat segons la valoració recollida pels mateixos comerciants.

El compromís dels establiments col·laboradors en el Voluntariat per la llengua també es reflecteix en el seguiment que fan de les pràctiques dels alumnes que els visiten i en la continuïtat a participar-hi repetidament durant l'última dècada en la majoria dels casos.

Vols compartir aquesta notícia?