Un 73% dels establiments de restauració del port de Cambrils compleixen la legislació en matèria de retolació

CNL de l'Àrea de Reus Miquel Ventura

Ús professional

El Servei de Català de Cambrils ha fet una observació sociolingüística en una cinquantena d'establiments de la zona del port

El Servei Local de Català de Cambrils (SLC) ha visitat el segon semestre de 2022 50 establiments locals de restauració. El primer objectiu era donar a conèixer els serveis que ofereix el SLC al sector empresarial però en el decurs de les visites també s'ha fet una observació sociolingüística per valorar les necessitats del sector.

Segons aquesta radiografia lingüística, un 73 % dels establiments visitats compleix la legislació en la retolació principal, però aquest percentatge disminueix quan es tracta de la retolació informativa: 42 % en el cas de la retolació informativa exterior i 58 % en el cas de la interior.

Cal recordar que la Llei de política lingüística estipula que han de ser com a mínim en català (sense perjudici que puguin estar també en altres llengües) tots els rètols de caràcter fix, ja siguin a l'aparador, a l'interior o a l'exterior de l'establiment.

Dels 50 establiments visitats, només un 20 % estaven regentats per persones d'origen immigrant: un 8 % de Llatinoamèrica i un 12 % d'altres procedències.

En aquestes visites, i per revertir aquesta la situació de desavantatge del català, s'ha difós el servei de revisió de textos, un servei gratuït per a empreses de 10 o menys treballadors que pretén garantir que els restaurants tinguin en català i en un català de qualitat els rètols, les cartes, els menús i qualsevol altre element informatiu.

També s'han difós els cursos de català que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística des del Servei Local de Català a la població en general.

Els dies 9 i 10 de gener s'hi han posat en marxa 7 nous grups amb 140 inscrits.

Vols compartir aquesta notícia?