Sessions de sensibilització per a conserges, monitores de menjador i mainaderes de les escoles de Montornès

CNL del Vallès Oriental

Sensibilització

Els passat 22, 23 de novembre i 13 i 14 de desembre, van tenir lloc unes sessions de sensibilització lingüística orientades a persones vinculades a l'entorn educatiu. La finalitat d’aquestes sessions es promoure la reflexió sobre de les pròpies actituds quant a l’ús de la llengua.

Les sessions es van dur a terme en una de les sales formatives del Casal de Cultura de Montornès en un entorn distès, el qual va facilitar la comunicació i la participació activa de les assistents.

Aquestes sessions es distribueixen en dues trobades: en la primera es presenta el tema i es demana de fer una observació durant unes setmanes sobre els propis hàbits lingüístics en l'entorn educatiu; en la segona trobada se n'extreuen les conclusions.

En el cas de Montornès, el curs passat, durant el mes de maig, ja es van organitzar dues d'aquestes sessions adreçades a monitors d'extraescolars i de menjador. En aquesta segona ocasió a més de monitores de menjador també hi han participat conserges, mainaderes i vetlladores.

Els estudis de sociolingüística revelen que una de les variables més importants a l'hora d'usar una llengua és tenir una actitud positiva. Aquestes sessions organitzades pel Consorci per a la Normalització Lingüística van adreçades a diferents col·lectius que tenen contacte amb el poble, infants i joves en aquest cas, i que per tant han de fer ús de la llengua catalana. Aquestes trobades promouen l’autoreflexió i proporcionen eines i recursos per a una bona atenció als usuaris. Cal entendre que és important respectar la tria de la llengua, una tria íntima i personal, però també cal destacar que és necessari usar en primera instància el català, ja que en l’entorn educatiu, la tasca del personal no docent a l’hora de fer servir la llengua catalana en un municipi amb predomini del castellà, és un reforç i una extensió de la feina dels mestres. L’escola, en un municipi amb les característiques de Montornès, és un espai compensatori a favor del català: amb alumnes de procedències i llengües diverses, l’entorn educatiu és normalent l’únic espai de contacte amb el català per a molts d’aquests alumnes.

Aquestes sessions també tenen lloc a d’altres municipis. La tècnica de català de Montornès ha participat com a tècnica de reforç en les sessions de la població veïna de Montmeló aquests darrers mesos.

Sessió de sensibilització en una escola de Montmeló.

Vols compartir aquesta notícia?