Sessió sobre recursos lingüístics en línia per a usuaris del SAL de Lleida

CNL de Lleida

Assessorament lingüístic

Hi van participar 11 persones que provenien de diversos àmbits i que són usuàries del Servei d'Assessorament Lingüístic de l'SLC de Lleida

El divendres passat, 18 de novembre, vam oferir una sessió sobre recursos lingüístics en línia adreçada als usuaris del Servei d'Assessorament Lingüístic (SAL) del CNL de Lleida. Hi van participar 11 persones que provenien de diversos àmbits de l'Administració, de l'empresa privada i d'entitats.

La sessió, que es va dur a terme a l'aula de formació de la Biblioteca Pública de Lleida, tenia com a objectiu donar a conèixer, a partir del treball en casos pràctics, una mostra representativa de les eines i recursos disponibles actualment a la xarxa (diccionaris, verificadors, models de documents, etc.) que faciliten la resolució de dubtes i, per tant, permeten incorporar l'ús del català o millorar la qualitat lingüística en les comunicacions escrites i orals de les organitzacions. Així mateix, pretenia fer conscients les persones que redacten textos de la importància de la qualitat lingüística, també en relació amb la imatge que transmet l'organització.

La voluntat del SAL és acompanyar i ajudar els usuaris perquè a partir de les revisions i recomanacions esdevinguin autònoms en matèria de llengua. És per això que esperem oferir una altra sessió pròximament per a aquelles persones que hi estiguin interessades i que no hi hagin pogut assistir aquesta vegada.

Vols compartir aquesta notícia?