Segona sessió de sensibilització lingüística per a monitors dels espais educatius de Figueres

CNL de Girona

Sensibilització

En el marc del Pla educatiu d’entorn, i amb la col·laboració del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Figueres, l’Oficina de Català de Figueres ha dut a terme la segona sessió de sensibilitzacio dels monitors dels espais educatius que treballen en diversos centres de la ciutat.

Ahir, 27 de setembre, va tenir lloc la sessió, que és la segona que s’imparteix a aquest col·lectiu (la primera es va fer al juny), atesa la necessitat que les persones que s’ocupen dels espais educatius de la ciutat atenguin la diversitat d’usuaris en català i tinguin recursos per evitar el canvi de llengua. En ambdues sessions s’han exposat aspectes teòrics, com ara el marc legal de la llengua, i dades sociolingüístiques que refermen la importància del català pel que fa al nombre de parlants. També s’hi han practicat dinàmiques diverses per reproduir situacions del dia a dia en què es podria produir una substitució del català. 

   

Vols compartir aquesta notícia?