El CPNL presenta les actuacions per promoure el català al comerç en unes jornades lingüístiques a València

Serveis Centrals

Difusió

 S'hi exposaran el projecte Comerços aprenents i les pràctiques lingüístiques

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) participa aquest dijous a l'Acció formativa 2022 de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, organitzada per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana, i que tindrà lloc els dies 29 i 30 de setembre. Tant els ponents com els destinataris d'aquestes jornades són principalment tècnics lingüístics que difondran les activitats de dinamització que duen a terme per tal de fer xarxa i compartir-ne experiències i models d'èxit.

Les sessions se centraran en quatre àmbits (cultural, comerç i restauració, acollida lingüística a la població nouvinguda i xarxes socials). El cap del Servei de Foment de l'Ús del CPNL, Carles de Rosselló, presentarà la ponència La promoció de la llengua als comerços: una via de doble sentit, en què donarà a conèixer la tasca del CPNL per afavorir l'ús del català en l'àmbit comercial i explicarà dos dels principals projectes en aquest sentit: Comerços aprenents i les pràctiques lingüístiques. La resta de comunicacions tractaran qüestions com el consum de cultura en llengua pròpia, la relació entre joventut i valencià, l'acollida lingüística a escoles d'adults o la llengua en la comunicació digital, entre d'altres.

Pel que fa a les iniciatives concretes que el CPNL posa en pràctica als comerços de Catalunya, Rosselló parlarà, d'una banda, de Comerços aprenents, un projecte que ofereix al comerç local una formació essencial en llengua catalana per a les persones que fan atenció al públic però que tenen molt poca competència en català. Com que els seus horaris laborals els dificulten l'assistència a un curs, tècnics de normalització lingüística es desplacen a la botiga per fer-los 10 sessions d'uns 15 minuts de català bàsic i sensibilització lingüística i beneficiar, d'aquesta manera, tant els establiments com la ciutadania. 

De l'altra, exposarà l'evolució i els resultats de les pràctiques lingüístiques, una tasca obligatòria per als alumnes del curs Bàsic 3 del CPNL. Es tracta d'un exercici que es duu a terme a establiments que col·laboren amb el programa Voluntariat per la llengua per practicar la conversa en contextos reals, fora de l'aula i sense el suport directe del docent. Així, aquests comerços es comprometen a parlar en català amb qualsevol persona que se'ls adreci en aquesta llengua, ajuden a desenvolupar les competències orals en català dels aprenents i els fan guanyar confiança en aquest idioma. 

Vols compartir aquesta notícia?