Els ELICS del Garraf i l’Alt Penedès i el CNL valoren positivament la col·laboració duta a terme durant el curs escolar

CNL de l'Alt Penedès i el Garraf

Ús professional

Durant el curs 2021/2022 els membres dels Equips de llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) del Servei Educatiu tant del Garraf com de l'Alt Penedès s'han coordinat amb el personal del CNL per organitzar formacions sobre llengua catalana per a la comunitat educativa de diversos centres de les dues comarques

Formació sobre el context multilingüe

Aquest és el quart curs escolar que el Servei Educatiu del Garraf i el Servei Educatiu de l'Alt Penedès organitzen espais de reflexió conjuntament amb el CNL de l'Alt Penedès i el Garraf adreçats als claustres o bé als equips de monitors dels centres educatius. El propòsit d'aquesta col·laboració és aprofundir en l'anàlisi del coneixement i l'ús del català per part de la població jove i en la proposta d'estratègies per fomentar el valor de les llengües entre tots els membres de la comunitat educativa.

En concret, entre els mesos de novembre i març, s'han fet set cursos de tres sessions cadascun per als claustres de dues escoles de Primària, de quatre centres de Secundària i d'un centre de formació d'adults; d'aquests, quatre són del Garraf i tres, de l'Alt Penedès. Al llarg del curs també s'han fet sessions de sensibilització per als equips de menjador de sis centres del Garraf. A més, s'han impartit un parell de sessions més complementàries de les formacions iniciades el curs anterior. En resum, s'han organitzat 15 formacions, amb un total de 58 hores de durada, a les quals han assistit 270 professionals de l'àmbit educatiu.

La mitjana de les diferents valoracions recollides en aquestes formacions és de 8,2 punts sobre 10. Per tant, la recepció d'aquest espai de reflexió ha estat globalment molt satisfactòria.

Treball col·laboratiu

Així doncs, fruit de la coordinació constant dels membres dels ELIC i del CNL, s'han pogut atendre demandes diverses de centres amb una complexitat especial per la diversitat lingüística dels alumnes. A més, durant el curs també s'han posat en marxa els plans de treball que ha impulsat el Departament d'Educació a través dels Serveis Educatius per fomentar el coneixement del català per part dels alumnes i la bona gestió de la diversitat lingüística. En aquest marc, les formacions impartides pel personal del CNL han estat valuoses perquè han significat un espai de reflexió per al conjunt dels docents o per al conjunt dels equips de menjador.

En la darrera reunió del curs que va tenir lloc l'11 de juliol, tant els ELIC com les tècniques del CNL van apostar per mantenir la continuïtat en aquesta mateixa línia de treball de cara al setembre vinent i per continuar coordinant-se periòdicament com han fet fins ara.

Paral·lelament a l'organització d'aquestes formacions, s'han dut a terme al llarg del curs diversos cursos de nivell inicial per a les famílies de cinc escoles de Vilafranca del Penedès. Finalment, també s'ha impulsat la formació de parelles lingüístiques tant entre les famílies com entre els alumnes d'alguns centres del Garraf i de l'Alt Penedès.

Enllaços relacionats

El CNL imparteix el curs 'El multilingüisme dins i fora de l'aula' en set centres educatius del Garraf i l'Alt Penedès durant el 2021-2022

El Voluntariat per la llengua i Xerrem Junts celebren el final de curs a l'escola Pau Boada de Vilafranca

Una parella lingüística del VxL fa una sessió formativa a l'Institut Alt Penedès de Vilafranca

Presentació de parelles lingüístiques a l'escola El Cim de Vilanova

Vols compartir aquesta notícia?