Santa Coloma de Gramenet recull noves propostes a favor del català per al Pacte Nacional per la Llengua

CNL L'Heura

Altres

- El Secretari de Política Lingüística va presentar a Santa Coloma de Gramenet el Pacte Nacional per la Llengua i va animar la ciutadania a debatre sobre el present i el futur del català.

- Des de febrer fins a juliol, el Govern organitza sessions participatives arreu del país i convida tota la ciutadania a organitzar conferències i activitats.

El passat 7 de juny va tenir lloc a Can Sisteré la presentació del Pacte Nacional per la Llengua, amb la participació del secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i la tinenta d'alcaldessa de Drets Socials i presidenta del Consell de Centre del CNL L'Heura, Bárbara Ferrer.

La sessió va reunir unes 70 persones procedents de més de 30 entitats i organismes amb l'objectiu de reflexionar sobre la situació del català a partir de l'informe acadèmic “Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana”.

El secretari de Política Lingüística va fer una crida a la implicació de tothom: "Volem incloure el conjunt de la societat, volem informar, ajudar a reflexionar i facilitar el dret a participar". Va encoratjar tant les entitats com la ciutadania a títol personal a fer aportacions i propostes al procés participatiu.

En acabar les intervencions dels ponents, els assistents van prendre la paraula per donar la seva opinió sobre la situació de la llengua i exposar les dificultats del dia a dia per fer-la avançar. També es va proposar fer una aportació colomenca al Pacte, partint de la feina que ja es fa a la ciutat. La tinenta d'alcaldessa va cloure l'acte recordant la implicació de la ciutat amb la llengua, i esperonant a avançar conjuntament. Les propostes resultants d'aquests debats públics es bolcaran a la web pacteperlallengua.gencat.cat.

Els objectius del Pacte Nacional per la Llengua són incrementar els nivells de coneixement col·lectiu de la llengua; facilitar al màxim el seu ús en tots els sectors, tot parant especial atenció als àmbits més rellevants en què té menys presència, així com potenciar l'adopció del català entre les persones que no el tenen com a llengua de partida. Per aconseguir-ho, es parteix del diagnòstic de la situació actual de la llengua catalana i del debat i acord que ha de permetre dissenyar i dur a terme una política lingüística més transversal, més participativa i consensuada amb les forces polítiques, les organitzacions, les entitats i, en general, amb tota la població.

Vols compartir aquesta notícia?