Les Tapes de la Riera i la Botiga del Barri, primers Comerços aprenents de Mataró

CNL del Maresme

Ús professional

El projecte “Comerços aprenents” facilita un aprenentatge bàsic de català a persones nouvingudes que treballen de cara al públic, en unes sessions que es fan als mateixos comerços. A Mataró s’ha iniciat amb aquests dos establiments. Per reforçar l'aprenentatge, cal que la clientela s'adreci en català a les persones que estan seguint el procés als establiments comercials

Vols compartir aquesta notícia?