40 monitors del Projecte Martorell Educa 360 es comprometen amb l'ús del català a les activitats extraescolars

CNL Ca n'Ametller

Sensibilització

El Centre de Normalització Lingüística Ca n'Ametller ha estat l'encarregat de fer la formació en sensibilització lingüística als monitors de les activitats extraescolars per encàrrec de l'Ajuntament de Martorell

El Centre de Normalització Lingüística (CNL) Ca n'Ametller, del Consorci per a la Normalització Lingüística, ha dut a terme durant els mesos de febrer, març i abril una formació en sensibilització lingüística a 40 monitors de les activitats extraescolars del Projecte Martorell Educa 360, de l'Ajuntament de Martorell, per encàrrec del mateix ajuntament.

Quatre tècnics de Normalització Lingüística, encapçalats pel director del CNL, han fet 10 sessions als monitors, coordinadors i responsables del projecte en què s'ha analitzat l'ús de les llengües per part dels monitors i la situació sociolingüística de Martorell i del Baix Llobregat nord, s'han identificat i reconegut els usos lingüístics institucionals, el paper educador dels monitors d'extraescolars en l'educació per valors respecte de la llengua catalana i l'accés a la llengua catalana dels infants com una garantia d'igualtat d'oportunitats i de reequilibri social. També s'han après estratègies per a mantenir la llengua catalana en contextos sociolingüístics desfavorables.

El Projecte Martorell Educa 360 és un programa d'acció destinat a donar a la infància i l'adolescència d'aquesta ciutat capital del Baix Llobregat nord de més i millors oportunitats educatives en els diferents temps i espais de la seva vida vinculant l'escola, les famílies, les entitats i tota la comunitat, i vetllant per garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats. Martorell Educa 360 entén la comunitat i el municipi com un ecosistema educatiu. És per això que el CNL Ca n'Ametller hi ha intervingut, per interrelacionar els monitors responsables de les activitats amb l'ecosistema lingüístic de la ciutat i garantir la igualtat d'oportunitats d'accés a la llengua catalana a tots els infants que hi participen.

Vols compartir aquesta notícia?