El CNL imparteix el curs ‘El multilingüisme dins i fora de l’aula’ en set centres educatius del Garraf i l’Alt Penedès durant el 2021-2022

CNL de l'Alt Penedès i el Garraf

Ús professional

Els cursos, que tenen una durada de sis hores i els han organitzat els serveis educatius tant del Garraf com de l'Alt Penedès, permeten reflexionar al voltant del multilingüisme i els usos lingüístics dins i fora de l'aula i s'adrecen als claustres dels centres

També s'ha fet formació per als equips de monitors de menjador dels centres que l'han sol·licitat

Formació sobre el context multilingüe

Aquest és el quart curs escolar que el Servei Educatiu del Garraf i el Servei Educatiu de l'Alt Penedès organitzen espais de reflexió conjuntament amb el CNL de l'Alt Penedès i el Garraf adreçats als claustres o bé als equips de monitors de menjador dels centres educatius. La idea d'aquesta col·laboració és aprofundir en l'anàlisi del coneixement i l'ús del català per part de la població jove i en la proposta d'estratègies per fomentar el valor de les llengües entre tots els membres de la comunitat educativa.

En aquesta ocasió, la formació per als claustres s'ha emmarcat en el Pla de promoció de la llengua catalana als centres educatius, que forma part del Pla Nacional per la Llengua. Per això, les propostes de formació han estat de tres dies i de sis hores per als equips de docents, cosa que ha permès una part de treball teòric i una part de treball pràctic, encarat a dissenyar actuacions per promoure la competència oral en català i per visibilitzar la diversitat lingüística de l'alumnat i les seves famílies.

Curs impartit a l'Escola Doctor Samaranch i Fina, de Santa Margarida i els Monjos.

Cursos per a docents

Les sessions que s'han organitzat al llarg d'aquest curs donen continuïtat a les que es van fer els cursos anteriors. Només al curs 2020-2021 es van fer set formacions de dos dies als centres que les van sol·licitar.

Durant el primer i el segon trimestre del curs actual, s'han impartit també set cursos, però de tres dies, per als claustres de dues escoles de Primària, de quatre instituts de Secundària i d'un centre de formació d'adults. En total, han assistit a aquestes sessions 172 docents del Garraf o de l'Alt Penedès.

Pel que fa a les valoracions dels assistents, la mitjana de les puntuacions globals dels set grups és de 7,9 punts sobre 10; en quatre grups la puntuació supera el 8. En general, els dos aspectes més ben valorats de tots els que es demanen ha estat l'aplicabilitat dels continguts a la feina i el clima de treball que s'ha creat durant la formació.

Un cop tancades les valoracions de cada curs, la tècnica del Servei de Català (SC) de Vilanova i la Geltrú que els ha impartit ha elaborat un informe per a la direcció del centre, que se li ha presentat juntament amb l'assessor LIC de referència, amb l'objectiu d'ajudar a implementar propostes de millora en la dinàmica de cada escola o institut.

Curs impartit a l'Institut Xaloc, de les Roquetes.

Sessions per als equips de menjador

Pel que fa a la formació que hem impartit per als equips de menjador, també segueix la línia de col·laboració iniciada el curs anterior en tres escoles. En concret, durant aquest curs, s'hauran dut a terme sis formacions sobre "La comunicació fora de l'aula", que s'imparteix en dos dies, en un total de cinc escoles i d'un institut del Garraf. Al final, hauran assistit 55 monitors a aquestes sessions.

Quant a les valoracions rebudes dels monitors de quatre centres, la mitjana és de 8,5 sobre 10. En el cas d'aquesta formació, els monitors feien també un exercici sobre bones pràctiques d'atenció oral dels alumnes entre la primera sessió i la segona que han tingut igualment un seguiment molt satisfactori.

Sessió per a l’equip de monitores de l’Escola Mediterrània, de les Roquetes.

Treball col·laboratiu

Des del curs 2019-2020 dues tècniques de l'SC de Vilanova i la Geltrú han mantingut una relació constant amb l'Equip LIC del Servei Educatiu del Garraf, a través de reunions mensuals. D'aquesta col·laboració n'han sortit les actuacions que s'han fet als centres. D'altra banda, el contacte continuat permet intercanviar informació sobre necessitats i recursos per afrontar els dèficits en el coneixement de català per part d'alguns col·lectius específics. També s'ha reprès la col·laboració amb l'Equip LIC del Servei Educatiu de l'Alt Penedès, iniciada al curs 2018-2019.

Està previst mantenir la dinàmica de cooperació amb els equips LIC del Garraf i de l'Alt Penedès durant la resta del curs escolar i de fer una valoració final de les accions dutes a terme als centres on s'han fet les formacions per als claustres o per als equips de menjador.

Vols compartir aquesta notícia?