Jocs

VDJOC

La Secretaria de Política Lingüística us ofereix una base de dades de videojocs en català per mostrar-ne l'oferta i promoure'n la demanda i el consum.