Jocs

Per què és important jugar?

 El que fa excepcional a l'espècie humana, és que estem dissenyats per jugar durant tota la vida. Stuart Brown

Per què és important jugar?

El joc ens acosta als altres

Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família o els amics. Afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions personals.

Amb el joc aprenem a enfrontar-nos a la realitat d'una manera diferent

Molts jocs ens demanen que despleguem estratègies. Per tant, ens esforcem per adaptar-nos a noves situacions, a trobar solucions imaginatives, a ampliar els nostres horitzons mentals i a modificar la nostra conducta. A vegades guanyarem i a vegades perdrem, però sempre ens beneficiarem de les victòries i les derrotes: aprendrem dels errors comesos i ens replantejarem la nostra actuació en futures partides. El joc ens ajuda a acceptar les frustracions i a conèixer les qualitats i els defectes propis.

El joc com a font de relaxació i estímul

El joc ens ajuda a desconnectar i a reduir l'estrès, i ens permet abstreure'ns de les exigències de la vida quotidiana. Fa que ens sentim més lliures, més desinhibits. Fomenta la creativitat i activa la imaginació.

El joc com a aprenentatge de vida

Juguem per intentar guanyar i per això dirigim la nostra ment de forma permanent cap a la victòria, cosa que vol dir tenir una actitud oberta i positiva. Amb el joc també s'aprèn a gestionar l'èxit amb modèstia. I a acceptar la derrota amb esportivitat. Ens prepara per interactuar i treballar en equip, i per crear un ambient on sigui imprescindible la cooperació, la gestió i l'administració eficient dels recursos.


La importància de jugar en català

És una manera de contribuir a fomentar l'ús de la llengua catalana

Mirem la televisió en català, escoltem la ràdio en català, llegim llibres en català. És normal que també vulguem jugar en català. L'oferta de jocs en aquesta llengua encara és reduïda malgrat que hi ha un mercat i una demanda creixent. De la mateixa manera que empreses d'altres àmbits han incorporat el català en els seus productes, també és important que les empreses de la indústria del joc siguin cada cop més sensibles a la qüestió lingüística i donin resposta a aquesta necessitat.

És una manera de millorar la competència lingüística

A través del joc aprenem llengües de manera informal, i també consolidem els coneixements dels idiomes que ja sabem. I és que sense adonar-nos-en, emprem totes les habilitats lingüístiques perquè el joc exigeix: parlar, llegir (les instruccions, per exemple), comprendre (les explicacions que doni un altre jugador) i fins i tot escriure (si la mecànica del joc ho demana).

És una manera de practicar la variant més col·loquial de la llengua

Per als nous parlants de català, el joc és una manera d'entrar en contacte amb el registre més informal de la llengua. El joc és un espai propici perquè coneguin un llenguatge espontani i popular, allunyat de la variant més acadèmica.