Inscripció als cursos de català del CPNL

Cursos de català > Inscripcions

Avui és el darrer dia per inscriure’s als cursos


Inscripció preferent:

Alumnat inscrit en un curs durant els darrers 12 mesos sempre que no hagin abandonat el curs: 12 i 13 de setembre

Inscripció general:

Resta d'alumnat: 14, 15 i 16 de setembre


Inscripció en línia a través de la plataforma d'inscripció i tràmits: inscripcions.cpnl.cat.


També es pot fer de manera presencial en qualsevol dels centres de normalització lingüística cpnl.cat/xarxa.

La informació per a la inscripció ja es pot consultar a la pàgina web.

A tot Catalunya

Vols compartir aquest acte?