Català de proximitat

«Català de proximitat» consta d'un seguit de cartells il·lustrats amb el dibuix de productes agroalimentaris de venda habitual als mercats i les diferents maneres de denominar-los en català, donant la prioritat a la forma més utilitzada en la localitat on es desenvolupa la campanya.

Vols compartir aquesta galeria?