Obres de Sebastià Juan Arbó

  • Novel·les i narracions en català

L'inútil combat. Barcelona: Proa, 1931; Barcelona: Aymá, 1969.

Febre. Narració publicada a la revista Mirador. Barcelona, 1932.

Terres de l'Ebre. Barcelona: Catalònia, 1932; Barcelona: Josep Janés, 1947; Barcelona: Selecta-Catalònia, 1955; Barcelona: Edicions 62, 1980.

Febre. Mirador (Barcelona), 1932.

Notes d'un estudiant que va morir boig. Barcelona: Col·lecció Balagué, 1933.

Camins de nit. Badalona: Proa, 1935; Barcelona: Selecta-Catalònia, 1954; Barcelona: Orbis, 1985; Barcelona: Proa, 2003.

Hores en blanc: notes d'un estudiant que va morir boig. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1935; Barcelona: Edicions 62, 1991.

Tino Costa. Barcelona: Àncora, 1947; Barcelona: Club Editor, 1968; Barcelona: Plaza & Janés, 1970; Barcelona: Círculo de Lectores, 1970; Barcelona: Kapel, 1982; Barcelona: Planeta, 1988.

L'estel amb cua. Publicada a la revista Pont. Barcelona, 1959 (després incorporada a Los hombres de la tierra y del mar, 1961).

L'Hora negra [nova versió de Notes d'un estudiant que va morir boig, seguit de Divertiments i La nit de Sant Joan]. Barcelona: Selecta-Catalònia, 1961.

Narracions del delta. Barcelona: Selecta-Catalònia, 1965.

Hores en blanc. (Quarta versió de Notes d'un estudiant que va morir boig). 1a ed.: Edicions 62. Barcelona, 1966 (dins de l'Obra catalana completa. Les novel·les de l'Ebre); 2a ed.: Edicions 62. Barcelona, 1991.

L'Espera. Barcelona: Club Editor, 1967.

La masia. Barcelona: Selecta-Catalònia, 1975; Barcelona: Orbis, 1984.

Hores en blanc [versió definitiva de Notes d'un estudiant que va morir boig]. Barcelona: Laia, 1983.

Entre la terra i el mar. (Només publicada en versió castellana: Prometeo. València, 1966). Original català publicat a l'Obra catalana completa, 1993).

Obra catalana completa. Barcelona: Edicions 62, 1966; Barcelona: Columna, 1992-1993. L'edició de Columna és a cura d'Emili Rosales i consta de tres volums: Obra catalana completa, 1. Terres de l'Ebre. Camins de nit. Tino Costa. Obra catalana completa, 2. L'inútil combat. Hores en blanc. Narracions del delta. Narracions, poesia, teatre. Obra catalana completa, 3. L'espera. Entre la terra i el mar. La masia.

Viatge a l'Ebre (recull pòstum de textos). Columna-Tresmall. Barcelona, 1997.

  • Novel·les i narracions en castellà

Sobre las piedras grises. Barcelona: Destino, 1949; Barcelona: Planeta, 1999.

María Molinari. Barcelona: Éxtior, 1954; Barcelona: Destino, 1957.

Martín de Caretas. Barcelona: Plaza & Janés, 1955.

Nocturnas de alarmas. Barcelona: Océano Multimedia, 1957.

Nuevas y viejas andanzas de Martín Caretas. Madrid: Cid, 1959.

Sobre las piedras grises. Barcelona: Destino, 1965; Barcelona: Orbis, 1986.

Entre la tierra y el mar. València: Prometeo, 1966; Barcelona: Plaza & Janés, 1975.

Hechos y figuras (recull d'articles de premsa). Barcelona: Edisven, 1968.

Martín de Caretas en el campo. Madrid: Espasa-Calpe, 1972.

Martín de Caretas en el pueblo. Madrid: Espasa-Calpe, 1972.

Martín de Caretas en la ciudad. Madrid: Espasa-Calpe, 1972.

La tempestad. Barcelona: Plaza & Janés, 1975.

El segundo del apocalipsis. Barcelona: Plaza & Janés, 1981.

  • Teatre

La ciutat maleïda. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1935.

Despertar. 1936.

Nausica. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1937.

Tragèdia en tres actes. Barcelona: Montesinos, 1987; Lletra de Canvi, núm. 44, 1997, pàg. 24-30.

  • Biografies en català

Verdaguer: el poeta, el sacerdot i el món (1845-1902) [La vida tràgica de mossèn Jacint Verdaguer]. Barcelona: Aedos, 1952; Barcelona: Planeta, 1970; Barcelona: Planeta, 2002.

  • Biografies en castellà

Oscar Wilde. Madrid: Cid, 1960; Barcelona: Plaza & Janés, 1967. Pío Baroja y su tiempo. Barcelona: Planeta, 1969. Cervantes. Barcelona: Ediciones del Zodíaco, 1945; Barcelona: Planeta, 1971; Barcelona: Círculo de Lectores, 1974.

  • Memòries en castellà

Los hombres de la tierra y el mar. Barcelona: Argos Vergara, 1961; Barcelona: Bruguera, 1971. [L'any 2015 es va publicar en català Els homes de la terra i el mar, traducció de Joan Todó Cortiella. Barcelona: Proa].

Memorias: los hombres de la ciudad. Barcelona: Planeta, 1982.

  • Traduccions fetes per l’autor

Del francès al català

PUIXKIN, A.: Boris Gudonov. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1934.

STENDHAL: L'abadessa de Castro. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1934.

Del francès al castellà

CHATEAUBRIAND, François René: Atala. Barcelona: Editorial Planeta, 1984 (Trad. amb Julio Gómez de la Serna).

FOLDES, Yolanda: La calle del gato pescador. Barcelona: Juventud, 1941.

FROMENTIN, Eugenio: Los maestros de antaño. Barcelona: Luis Miracle, 1942.

Font: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

Última actualització: 07/02/24