Cursos de català

Cursos generals

El CNL de Terrassa i Rubí organitza en la seva àrea d’influència cursos de català per a les persones que volen aprendre a parlar en català amb fluïdesa i correcció i per a les que volen escriure'l adequadament.

Els cursos generals són trimestrals, de 45 hores de durada, i s’imparteixen dos dies a la setmana en sessions de 2 hores

Oferta complementària

El CNL també ofereix cursos i sessions formatives per resoldre aspectes concrets de la llengua i cursos de perfeccionament per a les persones que l'han d'utilitzar de manera excel·lent.

Les característiques de l’oferta complementària permeten adaptar-nos a peticions concretes de persones individuals o bé de col·lectius específics o professionals.

Última actualització: 30/11/22